085 064 5521

Evaluatieformulier Vrachtwagenopleiding.nl

Voor het bevorderen van de dienstverlening van Vrachtwagenopleiding.nl vraagt Vrachtwagenopleiding.nl een evaluatieformulier in te vullen. Dit formulier is bedoeld voor cursisten die bij Vrachtwagenopleiding.nl een theoriecursus hebben gevolgd.

Uw gegevens

Algemene vragen
1. Hoe leerde u Vrachtwagenopleiding.nl kennen?

2. Waarom koos u voor Vrachtwagenopleiding.nl

 

 

3. Wat vond u van de vooraf verkregen informatie van Vrachtwagenopleiding.nl? (Bijvoorbeeld door middel van de informatie op de website van Vrachtwagenopleiding.nl).

 

 

Eerdere rijbewijzen en/of theoriecertificaten
1. Wat is uw reden en/of motivatie geweest voor het behalen van het rijbewijs?

 

 

2. Heeft u al andere rijbewijzen en/of theoriecertificaten, zo ja, welke?

 

 

3. Bent u destijds in één keer of in meerdere keren geslaagd voor het theorie examen?

 

Theoriecursus

1. Wat vond u van de verkregen informatie tijdens de cursus? Omcirkel wat voor u van toepassing is. zeer goed / goed minder / goed / slecht

2. Wat vond u van de prijs-kwaliteitverhouding? Omcirkel wat voor u van toepassing is. zeer goed / goed minder / goed / slecht

3. Als u een ander rijbewijs zou willen behalen, kiest u dan weer voor Vrachtwagenopleiding.nl en waarom?

 

4. Was er voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen?
ja
nee

Lesmateriaal
Wat vond u van het lesmateriaal?
goed / voldoende / onvoldoende

 

Overig
1. Zou u Vrachtwagenopleiding.nl aan familie en vrienden aanbevelen? Waarom wel of waarom niet?

 

2. Hebben wij verbeterpunten? Zo ja, welke zijn dit?

 

We danken u hartelijk voor gebruikmaking van de diensten van Vrachtwagenopleiding.nl en voor het invullen van dit evaluatieformulier.